text message tracker app for android find current cell phone location here more info click at this page

Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

  Zafer Hoca YDS Academy Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar


  İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Zafer Hoca YDS Academy’e kayıt yaptırmakla veya Zafer Hoca YDS Academy tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz.


  Zafer Hoca YDS Academy, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar"da ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Zafer Hoca YDS Academy’in, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Zafer Hoca YDS Academy hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

   

  1. Zafer Hoca YDS Academy " Zafer Hoca YDS Academy", Zafer Bilge (https://www.facebook.com/ZaferHocaYds ) tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir ("Web Sitesi"). İşbu sözleşmedeki " Zafer Hoca YDS Academy" terimi, Zafer Hoca’yı ifade etmektedir.

   

  2. Web Sitesi ve Kullanımı Hakkında Bilgiler

   

  2.1 Web Sitesi, Yabancı Dil Sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlık hizmeti sunan online bir platformdur. Web Sitesi’nin amacı, yds-yökdil-lys5 hazırlanan öğrencilerin eğitimler yoluyla sınavlarına hazırlanmalarını kolaylaştırmaktır.

   

  2.2 Zafer Hoca YDS Academy, Web Sitesi’nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Zafer Hoca YDS Academy’in bu yetkisini peşinen kabul etmektesiniz.

   

  2.3 Web Sitesi’nin ve genel olarak sistemin sizin tarafınızdan kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini size aittir. Web Sitesi’ni kullanmanızdan dolayı size ait yazılım ve/veya donanımlarınıza gelebilecek zararlardan Zafer Hoca YDS Academy sorumlu değildir.

   

  2.4 Web Sitesi’nden deneme sınavı alırken, aktif bir e-posta adresi ve kullanıcı şifresi gireceksiniz. Bu e-posta adresinin ve kullanıcı şifresinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu size aittir. Gerektiğinde, şifrenizi değiştiriniz.

   

  2.5 Web Sitesi’nde, sadece Zafer Hoca YDS Academy’in hazırlatmış olduğu eğitimleri alabilirsiniz. Zafer Hoca YDS Academy, bu eğitimlerin ilgili sınavın tüm standartlarını karşılayacağını garanti etmez.

   

  3. Eğitim Paketleri İle İlgili Kurallar

   

  3.1 Kullanıcı satın aldığı eğitim paketlerini belirlenen bir dönem için satın almış olur. Bu dönem boyunca sınırsız olarak çalışabilir. Dönem bittiğinde hakları sona erer.

   

  3.2 Satın alınan eğitimler Web Sitesi’nden, tabletlerden ve akıllı telefonlardan çalışılabilir. Ayrıca bazı gruplarda konu anlatım kitabı gönderimi de yapılmaktadır.

   

  3.3 Satın alınan eğitim paketleri üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve devredilemez. Paket içerisindeki bilgiler herhangi bir yoldan kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Bu durumları ihlal ettiği tespit edilen kullanıcıların hesapları dondurulur. Kullanıcılar aynı zaman dilimlerinde birden fazla ip ile eğitime katılmaya çalışırlarsa kullanıcı şifresinin paylaşıldığı tespiti yapılmış olur bu durumda sorgusuz sualsiz hesap iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz. Zafer Hoca YDS Academy’in diğer hakları saklıdır.

   

  3.4 Kullanıcı satın almış olduğu eğitimleri resmi olarak mazeret belirterek 3 gün içerisinde iade edebilir. Ancak sistem üzerinde yayında bulunan kaynakların ücreti kayıt ücretinden kesilir. Kitaplar her ne sebeple olursa olsun iade edilemez. Eğitimin ortasında katılanlar İade talebinde bulunduklarında o ana kadar verilmiş olan kaynakların ücreti, verilen ücretten düşürülmek kaidesiyle ücret iadesi yapılır.

   

  3.5 Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Zafer Hoca YDS Academy’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Web Sitesi’ni kullanabilmeniz için sizden istenen bilgileri sisteme girmeniz ve belirlenen ücretleri ödemeniz gerekmektedir.

   

  4. Kullanıcının Beyan ve Yükümlülükleri

  4.1 Web Sitesi’ne, sizin adınıza girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğinizi, yetkiniz dışında bulunan veya yerine getirme gücünüz olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğinizi, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağınızı ve yaptığınız her işlemde dürüst, iyiniyetli, tedbirli ve basiretli bir şekilde davranacağınızı, Zafer Hoca YDS Academy’in ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğinizi, Web Sitesi üzerinden talep ettiğiniz tüm hizmetlerin şartlarını yerine getireceğinizi, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağınızı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

   

  4.2 İşbu Web Sitesi’ni kullanmanız sırasında, Zafer Hoca YDS Academy’e, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve kurumlarla ilgili olarak edindiğiniz bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

   

  4.3 Zafer Hoca YDS Academy’in açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Web Sitesi vasıtasıyla aldığınız hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerinizi kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezsiniz.

   

  5. Zafer Hoca YDS Academy’in Sorumlulukları ve Yetkileri

   

  5.1 Zafer Hoca YDS Academy’in sorumluluğu, kullanıcılara yabancı dil sınavlarına yönelik okutulan derslerden uygun gördüklerine ilişkin eğitimlerin online ortamda sağlanması ile sınırlıdır. Zafer Hoca YDS Academy’ten hizmet almış olmanız, sınavlarda başarılı olacağınızın taahhüt edildiği anlamına gelmez.

   

  5.2 Zafer Hoca YDS Academy, önceden bir bildirime veya sizin izninize ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya Web Sitesi’nin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da Zafer Hoca YDS Academy mesul tutulamaz. Zafer Hoca YDS Academy, mücbir sebeplerden (deprem, sel, yangın, doğal afetler gibi) dolayı Web Sitesi’ne erişimin kısmen ya da tamamen kaybolmasından da sorumlu tutulamaz.

   

  5.3 Zafer Hoca YDS Academy, sizin kendisine verdiğiniz bilgileri, işbu Web Sitesi’nde verilen hizmetin amacı dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır. Zafer Hoca YDS Academy, işbirliği yaptığı kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde size yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla e-postalar gönderebilir. Bu gönderime muvafakat etmektesiniz. Bu faaliyetler, gizlilik yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmez.

   

  6. Fikri Mülkiyet Hakları

   

  6.1 İşbu sitede yer alan eğitsel tüm kaynaklar, ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Zafer Hoca YDS Academy veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

   

  6.2 Web sitemiz ve e-posta yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Zafer Hoca YDS Academy’in, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu, bu görüş ve önerilerinize cevap verme zorunluluğu bulunmadığını ve bu nedenlerle her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

   

  7. Diğer

   

  7.1 Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, sahte isim ve belge kullanmak gibi eylemler hukuki ve/veya cezai sorumluluklar doğurur. Zafer Hoca YDS Academy, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Ancak, Zafer Hoca YDS Academy’in tedbir alıp almadığına bakılmaksızın, yaptığınız işlemlerin tüm hukuki ve cezai sorumlulukları size ait olmaya devam eder.

  7.2 Zafer Hoca YDS Academy, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

   

  7.3 Zafer Hoca YDS Academy, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Zafer Hoca YDS Academy, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Zafer Hoca YDS Academy’ten bir talepte bulunamaz. Web sitemizde herhangibir şekilde yer almaları veya web sitemizden onlara "link" sağlanması, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, görüşlerine katıldığımız, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan açıkça verilmeyen hiç bir taahhüt Zafer Hoca YDS Academy için bağlayıcı olmayacaktır.

   

  7.4 Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve Malatya (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

   

  7.5 Zafer Hoca YDS Academy, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Web Sitesi’nde belirtilen hizmetler kapsamında size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-posta vs.) da gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

   

  7.6 Zafer Hoca YDS Academy, burada belirtilen sistemi mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Hizmetin verilmediği, hizmet şartlarının ihlal edildiği ve/veya sizin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle Zafer Hoca YDS Academy’ten hiç bir talepte bulunamazsınız.

   

  İşbu Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar’da yer alan hükümler ve bu hükümlerde Zafer Hoca YDS Academy tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Zafer Hoca YDS Academy ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Zafer Hoca YDS Academy’e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.