visit web page link click the following article to install mobile spy how to install android

Online Sınıfa Dön

Başlık Özet Tarih
Ön Ek - Son Ekler

Ek (affix) bir kelimenin köküne eklenerek o kelimenin anlamında değişikliğe yol açar. Eğer ek bir kelimenin önüne eklenirse önek (prefix) sonuna eklenirse sonek (suffix) olarak adlandırılır. Ekler bazen tire (kısa çizgi) ile ayrılabilir.

Aşağıda eklere örnekler verilmiştir.

inaccurate           (Bu kelimedeki ek ‘in-‘ önekidir.)
ex-mayor            (Bu kelimedeki ek ‘ex-‘ önekidir.)
walking               (Bu kelimedeki ek ‘-ing’ sonekidir.)

‘dis-, in-, re-‘ ve ‘un-‘ önekleri en sık kullanılan önekler iken
‘-es, -ed, -ly’ ve ‘-ing’ sonekleri ise en sık kullanılan soneklerdir.

2017-06-21
Ön Ek - Son Ekler

Ek (affix) bir kelimenin köküne eklenerek o kelimenin anlamında değişikliğe yol açar. Eğer ek bir kelimenin önüne eklenirse önek (prefix) sonuna eklenirse sonek (suffix) olarak adlandırılır. Ekler bazen tire (kısa çizgi) ile ayrılabilir.

Aşağıda eklere örnekler verilmiştir.

inaccurate           (Bu kelimedeki ek ‘in-‘ önekidir.)
ex-mayor            (Bu kelimedeki ek ‘ex-‘ önekidir.)
walking               (Bu kelimedeki ek ‘-ing’ sonekidir.)

‘dis-, in-, re-‘ ve ‘un-‘ önekleri en sık kullanılan önekler iken
‘-es, -ed, -ly’ ve ‘-ing’ sonekleri ise en sık kullanılan soneklerdir.

2017-06-21